Let op! Vanaf 25 mei 2018 veranderen de regels rondom privacy en datalekken!

Let op! Vanaf 25 mei 2018 veranderen de regels rondom privacy en datalekken!

25 mei is het zo ver. Nederland sluit zich aan bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat vanaf die datum dezelfde wetgevingen rondom privacy geldt in de hele Europese Unie. Dit betekent ook dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervalt. De vraag wat nu nog resteert is: wat betekent dit voor je organisatie?

Nieuwe rechten voor mensen, waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt.

Organisaties moeten kunnen bewijzen dat zij geldig toestemming hebben gekregen om persoonsgegevens te verwerken en moet voor mensen makkelijker worden om deze ook in te trekken.

Mensen hebben al het recht om een organisatie te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Straks kunnen zij daarnaast eisen dat de organisatie de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens van deze organisatie hebben gekregen.

Ook hebben mensen straks (onder bepaalde voorwaarden) het recht om van de organisatie hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Dit heet het recht op dataportabiliteit.

Welke veranderingen zijn relevant voor organisaties?

Organisaties gaan meer verplichtingen krijgen als het gaat om het gebruik en verwerking van persoonsgegevens. De belangrijkste zijn:

  • je hoeft verwerkingen van persoonsgegevens niet meer te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • je kunt verplicht zijn een Data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren;
  • je kunt verplicht zijn een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Wat levert de AVG jou op als organisatie?

straks geldt nog maar één privacywetgeving in heel het EU. Dit betekent ook extra voordelen voor organisaties:

  • u heeft minder administratieve kosten en nalevingskosten;
  • u heeft meer rechtszekerheid;
  • er is een gelijk speelveld, want alle regels zijn hetzelfde voor alle bedrijven in de EU;
  • u hoeft nog maar met één toezichthouder zaken te doen.

Uiteindelijk zijn er nog meer regels en zaken waar je rekening mee kunt en moet houden. Als je vragen hebt omtrent hoe je je organisatie hier beter op kan beschermen of een partner zoekt die hierbij ondersteuning bied, stellen wij ons beschikbaar om met je mee te denken. Je kunt contact met PSIS opnemen door hier te klikken.

 

Deel dit bericht...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2016 PSIS B.V.